slogan
stripe
Kiewit Cup 2020 – IGC Upload
 

Gebruik deze pagina om je ongewijzigde IGC-file door te sturen naar de wedstrijd-leiding.

Vul uw gegevens in, selecteer het bestand en klik daarna op de knop Doorsturen.

 
 

Bij problemen met het doorsturen van uw bestanden, gelieve de wedstrijdleiding in te lichten.

 

Fotogalerij fotogallerij
Quote

" Flying may not be all plain sailing, but the fun of it is worth the price."

Amelia Earhart